Souhlas se zasíláním obchodího sdělení

Souhlasím, aby mi společnost Igor Nalepa, IČO: 08421978, se sídlem Lublaňská 653/51, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, (dále jen „Zprostředkovatel“), prostřednictvím elektronických prostředků zasílala obchodní sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména sdělení týkající se nabídky zboží Zprostředkovatele.


Za účelem zasílání obchodních sdělení uděluji Zprostředkovateli v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně e-mailové adresy. Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba.
 
Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let.
 
Zprostředkovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Zprostředkovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zasílám obchodních sdělení a/nebo se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Zprostředkovatele, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Zprostředkovatele, e-mail: info@zabavi.cz, nebo zasláním na adresu Zprostředkovatele: Igor Nalepa ,Lublaňská 653/51, 120 00, Praha 2 - Vinohrady. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.
 
Beru na vědomí, že mám právo:
  • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Zprostředkovatel je povinen mi ji poskytnout. Zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • požadovat od Zprostředkovatele vysvětlení nebo požadovat, aby Zprostředkovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Zprostředkovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
  • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Zprostředkovatele, a pokud jim Zprostředkovatel nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
  • žádat Zprostředkovatele o aktualizaci svých osobních údajů;
  • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
  • žádat Zprostředkovatele o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů. 

Zprostředkovatel a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:
  • na adrese: Igor Nalepa,Lublaňská 653/51, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
  • e-mail: info@zabavi.cz
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).

Košík je prázdný

0
 
© www.zabavi.cz